Własność intelektualna

Uprzejmie informujemy, że nasz produkt chroniony jest wzorem wspólnotowym o numerze 006083663-0001, który został zarejestrowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Firma “Piotr Błachnio” NIP: 113-275-26-31 jako jedyna na rynku europejskim ma prawo sprzedawać takie i podobne produkty. Wszystkie naruszenia wzoru mogą być zgłaszane do odpowiednich organów.

Wzór jest na sprzedaż. Udzielamy też licencji na wykorzystywanie wzoru, po szczegóły zapraszamy do kontaktu.

English version:

We kindly inform you that our product is protected by the Community design under number 006083663-0001, which has been registered by the European Union Intellectual Property Office. The company “Piotr Błachnio” NIP: 113-275-26-31 is the only seller of this and similar products. All pattern violations will be reported to the relevant authorities.

LINK


Nowa wersja podnóżka to produkt firmy “Aneta Rękawek” NIP: 826-208-23-51 i również chroniony jest wzorem wspólnotowym o numerach: 007227780-0001 oraz 007227780-0002, które zostały zarejestrowane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Wszystkie naruszenia wzoru będą zgłaszane do producenta.

English version:

The new version of the footrest is a product of the company “Aneta Rękawek” NIP: 826-208-23-51 and is also protected is protected by a Community design numbers 007227780-0001 and 007227780-0002, which are registered by the European Union Intellectual Property Office. All violations of the pattern will be reported to the manufacturer.

LINK1 LINK2